Onze opleidingen

Iedere deelnemer heeft zijn eigen beginniveau, (onderwijs)-achtergrond, motivatie en leertempo om een nieuwe taal te leren. IVIO-Opleidingen richt het onderwijs zodanig in dat binnen onze cursusgroepen maatwerk voor individuele deelnemers mogelijk is. We brengen individuele leerdoelen in beeld, spelen in op verschillen in leerstijlen en leervermogen en houden rekening met wat de deelnemer al kan en weet. Belangrijk is dat vanaf de start wordt gewerkt met authentieke contexten, zowel in de materialen die we gebruiken, als door middel van praktijkactiviteiten. Hierdoor leert de deelnemer de taal in de context van het dagelijks werk en leven.

 

Kortom: we werken binnen ons aanbod zowel aan taalontwikkeling als aan participatie en zelfredzaamheid.


 
ivio-opleidingen.nl » opleidingen

Lees- en schrijftrajecten: 1F/ 2F voor laaggeletterde NT1 deelnemers

Alfabetisering NT2: voor (semi-)/
(anders-)gealfabetiseerde NT2 deelnemers naar niveau alfa C

Taaltrajecten NT2: voor gealfabetiseerde NT2 deelnemers naar taalniveau A1/A2 voor lezen, schrijven, spreken en luisteren

Staatsexamen NT2 I en II: niveau B1 en B2 voor NT2 deelnemers

TaalSterk: 3F voor pedagogisch medewerkers

Interesse? Neem contact met ons op
Contact
Naam
E-mailadres
Bedrijf/Gemeente
Telefoonnummer
Contact Mogelijkheid

COOKIE INFORMATIE

Voor een volledige werking van deze website wordt gebruik gemaakt van cookies.
Meer informatie over cookies > Accepteren Verder zonder cookies